Уникалността на водка „Златогор” е в спазването на вековните традициина блендиране. За основа са взети рецептите на водките и настойките, които са се използвали още до 1917 година. Използвайки уникалността на золотоношката „жива вода” специалистите от завода успяват да разработят многостепенна технология за пречистването й, което позволява да се съхрани кристалната чистота на водата и благоприятното действие на разтворените в нея йони на скъпоценни метали.

Алкохолно съдържание: 40%

Количество: 1,0л; 0,7л; 0,5л; 0,2л