Джин Атлантик

Този Джин е произведен от 100% висококачествен етилов алкохол, дестилат от хвойнови суровини и ингредиенти

Алкохолно съдържание: 38%

Количество: 0,2 л, 0,7 л, 1,0 л и 2,0 л